Den Země

Ve dnech 17. a 18. dubna jsme se tradičně v DDM sešli se žáky 3. tříd zdejších ZŠ a s
dětmi ze ZŠ Opočenská k oslavě Dne Země. Tento den má všem lidem připomínat, že
naše planeta je plná bohatství. Abychom je mohli chránit, je třeba dobře je znát a
porozumět přírodním zákonům.
Všechny děti v DDM prokázaly, že mají o přírodě mnohé znalosti, všímají si přírody okolo
sebe. Dokázaly poznávat stromy, jejich plody a listy, uměly si poradit se záludnými
otázkami z říše zvířat. Za správnou odpověď získaly samolepku, která je dovedla za
kouzelnou kapkou vody.
Výsledkem byla nástěnka plná zajímavostí o vodě, kterou si žáci odnesli do školy.
V druhé části programu se seznámili s důležitou činností včelaře. Své zkušenosti a
poznatky v tomto oboru dětem předal pan Karel Oubrecht z místního Českého svazu
včelařů. Názorné ukázky včelstev, rámečků, medometu, vosku, propolisu i dalších potřeb
děti zaujaly. Mohly si vyzkoušet včelařskou kuklu i použití dýmáku k vykuřování včelstev.
Na výukových panelech byly fotografie z úlu, ze života včel, rozdělení jejich funkcí ve
včelstvu a další zajímavé informace. Včely jsou v naší přírodě nepostradatelné, děti se
dozvěděly, jak je chránit a podporovat.
Děkujeme tímto panu Oubrechtovi za poutavou přednášku, ČSV za zapůjčení výukových
panelů a všem, kteří s námi strávili dva dny plné přírody a zábavy.

Aktuality
Nová emailová adresa DDM
23.11.2023 09:54
Oficiální emailová adresa DDM Dobruška je info@ddmdobruska.cz
Nejbližší akce
08.06.2024 08:00 - 08.06.2024 12:00
Pohádkový les
01.07.2024 08:00 - 04.07.2024 14:00
Léto s pampeliškou
15.07.2024 08:00 - 26.07.2024 16:00
Tábor Mělčany 2024
19.07.2024 18:00 - 21.07.2024 16:00
Řezbářské soustředění
18.08.2024 14:00 - 25.08.2024 10:30
Taneční tábor Plasnice 2024