Soutěž Českého rybářského svazu – Zlatá udice 2024

Soutěž Českého rybářského svazu – Zlatá udice 2024, místní kolo MO Opočno a krajské kolo v Jaroměři

            Vyvrcholením činnosti rybářského kroužku organizovaném při opočenské rybářské organizaci je pravidelně každým rokem na konci měsíce dubna  místní kolo celostátní soutěže Zlatá udice. I tento rok se poslední dubnovou sobotu sešli děti z rybářského kroužku v našem areálu v Lišťovině, aby poměřili své znalosti a dovednosti v pěti disciplínách. I když se nejedná přímo o lov ryb, jsou všechny disciplíny směřovány k technické a znalostní průpravě, kterou všichni následně využijí při lovu ryb v přírodě.  

            Ráno se na start postavilo 25 závodníků, kteří byli rozděleni do čtyřech skupin. Každá skupina pak dle rozpisu postupně absolvovala všech pět disciplín, ze kterých se stanovilo pořadí v technických disciplínách, což jsou hody na terče a do dálky a v rybářských znalostech, kde se jedná o vědomostní test a poznávání ryb, rostlin, a živočichů okolo vody. Nutno podotknout, že tento rok se nám podařilo zajistit většinu exponátů živých ryb a rostlin a k tomu pár obojživelníků a hmyzu. O to bylo poznávání náročnější a dokonale odhalilo kdo se dobře připravil na soutěž a kdo ne.  

            V rybolovné technice, což je hod na terč Skish a Arenberger a hod do dálky, nejlepších výsledků dosáhl Michal Horák ze Semechnic. Nejlepších rybářských znalostí dosáhl Martin Votroubek z Podbřezí. Celkově se na třetím místě umístil Jonáš Flégl z Pohoří, druhé místo obsadil Martin Votroubek a celkovým vítězem se stal Michal Horák. Všichni podali dobré výkony, ale pokud chtěli uspět na krajském kole, do kterého se tímto výborným výsledkem nominovali, museli zlepšit své disciplíny ve kterých zaostávali.

            Krajské kolo Zlaté udice se konalo od 10. do 12. května v Jaroměři za účasti 7 družstev z Východočeského územního svazu. Naše družstvo přijelo obhajovat první místo v družstvech z předchozího roku ve složení Martin Votroubek, Jonáš Flégl, Vojtěch Vlášek, Jaroslav Coufal, Ester Ruprechtová a Jan Vaněk. Výkony našich mladých rybářů nebyly špatné, ale první místo se nepodařilo obhájit. Tento rok se naši hlavní konkurenti připravili lépe než naše družstvo a tak jsme obsadili celkově čtvrté místo. To ale není tak špatný výsledek, důležité je, že jsme stále výkonově mezi těmi nejlepšími družstvy v kraji, ke kterým se tentokrát štěstí přiklonilo více.

            Všem našim závodníkům patří poděkování za úspěšnou reprezentaci. A nesmíme zapomínat i na vedoucí rybářského kroužku – Tomáše Růžičku, Václava Mervarta a Tomáše Peroutku. Děkujeme.

Číst více »

Výstava dětských obrázků

Malý hudebník, velký obchodník,

tak znělo téma pro výtvarnou soutěž, kterou pořádalo vlastivědné muzeum Dobruška. Celkem se do soutěže zapojilo 102 výtvarných děl dětí několika věkových kategorií. První místo s 28 hlasy obdržela účastnice kroužků DDM Alex Voborníková, gratulujeme.

Číst více »

Den Země

Ve dnech 17. a 18. dubna jsme se tradičně v DDM sešli se žáky 3. tříd zdejších ZŠ a s
dětmi ze ZŠ Opočenská k oslavě Dne Země. Tento den má všem lidem připomínat, že
naše planeta je plná bohatství. Abychom je mohli chránit, je třeba dobře je znát a
porozumět přírodním zákonům.
Všechny děti v DDM prokázaly, že mají o přírodě mnohé znalosti, všímají si přírody okolo
sebe. Dokázaly poznávat stromy, jejich plody a listy, uměly si poradit se záludnými
otázkami z říše zvířat. Za správnou odpověď získaly samolepku, která je dovedla za
kouzelnou kapkou vody.
Výsledkem byla nástěnka plná zajímavostí o vodě, kterou si žáci odnesli do školy.
V druhé části programu se seznámili s důležitou činností včelaře. Své zkušenosti a
poznatky v tomto oboru dětem předal pan Karel Oubrecht z místního Českého svazu
včelařů. Názorné ukázky včelstev, rámečků, medometu, vosku, propolisu i dalších potřeb
děti zaujaly. Mohly si vyzkoušet včelařskou kuklu i použití dýmáku k vykuřování včelstev.
Na výukových panelech byly fotografie z úlu, ze života včel, rozdělení jejich funkcí ve
včelstvu a další zajímavé informace. Včely jsou v naší přírodě nepostradatelné, děti se
dozvěděly, jak je chránit a podporovat.
Děkujeme tímto panu Oubrechtovi za poutavou přednášku, ČSV za zapůjčení výukových
panelů a všem, kteří s námi strávili dva dny plné přírody a zábavy.

Číst více »

Výtvarná výzva „ Světla Vánoc “

V předvánočním čase jsme opět v DDM vyhlásili výtvarnou výzvu Světla Vánoc. Smyslem této výzvy je vyrobit a napsat milé vánoční přání do domovů seniorů. Žáci škol i veřejnost naši výzvu vyslyšeli v hojném počtu, sešlo se nám 505 přání. Zároveň jsme v této výzvě při společném tvoření rodičů, prarodičů i dětí v DDM vytvořili 20 vánočních svícnů pro navození vánoční atmosféry. Všechna vaše milá a kreativní přání i svícny jsme předali do jednotlivých zařízení. Těšit se z nich mohou klienti domova Rudolf a Jitřenka v Opočně, Charity a pečovatelské služby v Dobrušce a Domova seniorů v Náchodě. Děkujeme všem, kteří si našli čas v předvánočním shonu na výrobu přání a svícnů pro jiné, i těm, kteří se každý den o klienty starají a pomohli nám s distribucí pozdravů.

Akce výroby svícínků byla podpořena z operačního programu Jan Amos Komenský

 

Číst více »

Martinské trhy 2023

Martinské trhy v Domě dětí a mládeže v Dobrušce: Vánoční atmosféra a radost z ruční tvorby

V pátek 10. listopadu 2023 Dům dětí a mládeže v Dobrušce opět ožil návštěvou veřejnosti. Tradiční Martinské trhy otevřely své brány pro všechny milovníky originálních výrobků a příjemné předvánoční atmosféry. Letošní akce přivedla do Domu dětí a mládeže 15 trhovců, kteří svými unikátními výrobky potěšili bezmála 600 návštěvníků. Prodávající se představili s širokou škálou ručně vyráběných výrobků, od pletených a háčkovaných hraček přes vánoční dekorace až po med a medové svíčky. Šperky a další výrobky ruční tvorby představovaly originální dárky pro blízké. Návštěvníci si mohli prohlédnout ukázky ručního řemesla a nechat se inspirovat k vlastní tvorbě. Každý tak mohl najít něco podle svého gusta a přispět k podpoře místních tvůrců. Hojná účast je důkazem oblíbenosti a úspěchu této tradiční akce. Organizátoři srdečně děkují všem trhovcům za jejich účast a krásné výrobky, které obohatily trhy. Zvláštní poděkování patří také všem, kteří se podíleli na organizaci a průběhu akce.

Číst více »

Týden vzdělávání dospělých v DDM ve spolupráci s Úřadem práce ČR

Ve dnech 6. a 7. listopadu se Dům dětí a mládeže v Dobrušce stal dějištěm inspirativní akce zaměřené na vzdělávání dospělých. Společně s Úřadem práce České republiky připravili pracovníci DDM dvoudenní program, který se setkal s příjemným zájmem veřejnosti. Celkem se akce zúčastnilo 37 žen, které měly příležitost rozvíjet své dovednosti a kreativitu. První den, v pondělí, se účastnice ponořily do umění pletení z papírových ruliček. Tato aktivita nejenže poskytla příležitost k naučení se nové dovednosti, ale také umožnila vytvoření krásných hvězd z pletených papírových ruliček. Účastnice si odnesly nejen nové vědomosti, ale také originální a osobní výrobky, které mohou posloužit jako vynikající vánoční dekorace nebo originální dárek pro své blízké. Druhý den, v úterý, byl věnován tvorbě vánoční textilní dekorace. Účastnice se seznámily s ručním šitím a vytvořily nádherný textilní stromeček, který může zdobit jejich domovy během vánočních svátků. Tato aktivita nejenže podpořila kreativitu, ale také zdůraznila důležitost ruční práce. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili, za jejich aktivní účast a těšíme se na budoucí podobné akce.

Číst více »

Podzimní prázdniny v DDM Dobruška

Projektový den pro školní děti na podzimní prázdniny v DDM Dobruška

Ve čtvrtek 26. října jsme s dětmi od 8 do 15 hodin tvořili Haloweenské dekorace a doplňky, hodně jsme soutěžili a své síly jsme změřili ve strašidelném tematickém Doublu, vědomosti jsme ověřili na Halloweenské stezce po zahradě, kde děti plnily úkoly za sladkou odměnu a společně jsme pak svými výtvory ozdobili strom duchů.

Akce byla podpořena z operačního programu Jan Amos Komenský

Číst více »

Taneční tábor Plasnice 2023

Tanec, zábavné hry, soutěže, karneval, scénky a výlety, to vše v pohádkovém duchu čekalo na děti z tradičního tanečního tábora DDM Dobruška, který se uskutečnil na chatě Radost v Plasnicích od 13. do 20. srpna 2023. Týden plný tance a nadšení nesl název „Bylo, nebylo…“ a zavedl účastníky do kouzelného světa pohádek. Více než padesát tanečnic se sešlo, aby prožily týden plný tanečních zážitků a přátelství. Hned na začátku byly rozděleny do jednotlivých království, která v průběhu týdne bojovala o body v podobě zlaťáčků do královské pokladny. Díky bohatému programu na pohybové i vědomostní hry se podařilo zapojit všechny tanečnice do celotáborové hry, ale také posílit jejich týmového ducha a spolupráci. Tanečnice měly příležitost nacvičit několik tanečních choreografií. Zvláštního zážitku se tanečnice dočkaly díky tanečnímu workshopu contemporary dance, který vedla talentovaná studentka taneční konzervatoře Anička. Účastnice tak měly možnost nahlédnout do světa moderního tance, prozkoumat nové pohybové techniky a zapojit je do svých vystoupení. Tábor navštívila PČR z Dobrušky s preventivním programem na téma bezpečnost dětí ve virtuálním světě, negativní jevy na sociálních sítích a prevence. Rádi bychom touto cestou poděkovali za zprostředkování a příjemnou návštěvu všem hostům podílejícím se na programu pro děti. Vrcholem týdne bylo, tak jako každý rok, velké taneční vystoupení, na kterém tanečnice předvedly své dovednosti a nadšení svým rodičům a ostatním hostům. Z tábora všichni odjížděli se vzpomínkami na krásné okamžiky a zážitky. Těšíme se zase za rok!

 

Číst více »

Školy za školou

Ve středu 7. června proběhla v Kulturním domě přehlídka dětí z dobrušských základních škol a zařízení Domu dětí a mládeže Dobruška s názvem „ Školy za školou“. Do programu se zapojila ZŠ Fr. Kupky s hudebním sborem žáků 3. třídy, s pěveckým vystoupením S písničkou jde všechno líp a taneční vystoupení předvedly mažoretky ze zájmového kroužku při školní družině. Základní škola Opočenská si připravila vystoupení fléten, báseň Sluneční soustava a taneční vystoupení Romský čardáš. Děti ze školní družiny při ZŠ Pulická předvedly krásné taneční vystoupení s pompony. Dům dětí a mládeže představil tři taneční skupiny nejmladších žáků s tanečním vystoupením moderního tance. Návštěvníci si mohli prohlédnout obrázkovou výzdobu sálu, na které se podílely děti ze všech základních škol v Dobrušce. Děkujeme za vaši účast a na přes rok se budeme zase těšit.

 

Číst více »

Historický úspěch opočenských rybářů v soutěži Zlatá udice

Poslední dubnová sobota se stala pro děti z rybářského kroužku Domu dětí a mládeže Dobruška při rybářské organizaci v Opočně dnem velkého soutěžení v rybářských znalostech a rybářské technice. Co se děti naučily během celého školního roku, mohly tento den ukázat a dobrým výsledkem se přihlásit k nominaci na krajské kolo. Na konci května rybáře čekala účast na krajském kole Zlaté Udice v Hradci Králové.

Ti nejúspěšnější reprezentovali rybáře z DDM na územním kole v Hradci Králové ve dnech 26. – 28. května. V konkurenci 8 družstev získali naši mladí rybáři v celkovém hodnocení družstev první místo. I když se nikomu z jednotlivců nepodařilo probojovat do celostátního finále, jedná se o vynikající výsledek a odměnu našim vedoucím za snahu a trpělivost, kterou věnují rybářskému kroužku. A za to jim patří obrovský dík.

Pavel Marek, předseda ČRS, z.s., MO Opočno.

Číst více »

Aktuality
Nová emailová adresa DDM
23.11.2023 09:54
Oficiální emailová adresa DDM Dobruška je info@ddmdobruska.cz
Nejbližší akce
08.06.2024 08:00 - 08.06.2024 12:00
Pohádkový les
01.07.2024 08:00 - 04.07.2024 14:00
Léto s pampeliškou
15.07.2024 08:00 - 26.07.2024 16:00
Tábor Mělčany 2024
19.07.2024 18:00 - 21.07.2024 16:00
Řezbářské soustředění
18.08.2024 14:00 - 25.08.2024 10:30
Taneční tábor Plasnice 2024